gyermekhaz_logo
post_icon 1134 Budapest Váci út 57-61.
phone_icon Központi Telefonszám: +36-1-369-7429

mail_icon email: iskola@gyermekhaz.hu
OM: 101508
szja1%gyaszjelentes

FENNTARTÓ


Az Alapítvány neve:
A TEHETSÉGES „MÁS FOGYATÉKOSOKÉRT” Oktatási Alapítvány

Az Alapítvány székhelye:
1162 Budapest, Budapesti út 180.

Telefonszám: 06-1-369-7429
 

Honlap: https://gyermekhaz.hu

Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium.
A Kuratórium elnöke: Berezvay Erika
Elérhetősége: fenntarto@gyermekhaz.hu
Az Alapítvány közhasznú jogállású.


Az Alapítvány célja:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján működő köznevelési intézmények – köztük a Gyermekház Iskola  OM 101508 (1062 Budapest, Bajza u. 26.)

– létrehozása, fenntartása és működtetése, szervezeti felépítése

  • Felnőttoktatási és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése, lebonyolítása.
  • Pedagógiai szakszolgálat létrehozása, működtetése.
  • A rászoruló gyermekek támogatása.
  • Az Alapítvány hozzájárul az iskolák által szervezett kirándulások, táborozások költségeihez.
  • Az Alapítvány támogatja a sport és művészeti tevékenységeket, valamint a zene-és sportterápiát.
  • Az Alapítvány támogatja a kézműves foglalkozásokat
  • Az Alapítvány értékeli, jutalmazza a tanulói /tanulmányi/ pályázatokat.
  • Az egyéb „más fogyatékos” /dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, POS. beszédértési zavar/gyermekek nevelése.
  • A tehetséges és „más fogyatékosok” nevelésével, oktatásával kapcsolatos elméleti kutatómunka támogatása.
  • Pedagógusok részére továbbképzésekhez támogatás nyújtása.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem kér és nem fogad el.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.


Általános közzétételi lista:

Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek elérhetősége

Közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló Gazdálkodó szervezet neve és elérhetősége

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Törvényességi felügyeletet biztosító szerv

Közszolgáltatások megnevezése

Közzétett hirdetmények

Beszámoló kiegészítés 2016

Beszámoló 2017

Költségvetés 2018

Kiegészítő melléklet 2017

2014. évi beszámoló

Beszámoló 2011

Beszámoló 2012

Beszámoló 2013

Beszámoló 2014

Beszámoló 2015

Beszámoló 2015 visszaigazolás

1998 TH Alapító okirat

1998 TH Bírósági Végzés Alapítvány Kiemelkedően közhasznú

2009-2011 TH Alapító okirat

2014 Alapító okirat apítvány

Költségvetés 2012

Költségvetés 2013

Költségvetés 2014

Költségvetés 2015

Költségvetés 2016

Ajánlattételi felhívás

Beszámoló 2022

Kiegészítő melléklet 2022

Beszámoló 2023

Kiegészítő melléklet 2023